top of page

Byggutbildning/kurser/erfarenhet

Jonas Jonehög:

-Tekniskt gymnasium Arvika/Trollhättan

1988-91

-Byggingenjörslinje vid Högskolan i

Karlstad 1991-93

-Grundskollärarutbildning vid Göteborgs universitet i Musik/Matematik/Teknik

1995-1999. Legitimerad

Kurser:

-Kvalitets- och miljökunskap för KA

enligt PBL för behörighet N och K

December 2008 vid Teknologiskt

Institut och SITAC.

-Uppdateringskurs i nya PBL/

kontrollansvarig 2011 Byggutbildarna

-Kurs för kontrollansvariga i

nya PBL inför certifiering 2012

Byggutbildarna

-Kurs för byggarbetsmiljösamordnare

BAS P/U 2013. Byggutbildarna

-Kurs i entreprenadbesiktning - Juridik & Metodik ABS 09, AB-U 07, ABT-U 07 och ABM 07

Novo utbildning AB Göteborg 2014

-Certifierad Kvalitetsansvarig

behörighet N t.o.m 2016-01-26.

Certifikatsnummer: SC0006-11

-Certifierad Kontrollansvarig

behörighet N t.o.m 2017-06-13.

Certifikatsnummer: SC1097-12

-Ställningsutbildning enligt arbetsmiljöverkets regler, 2017.

-Uppdateringskurs för kontrollansvariga i

nya PBL inför ny certifiering

2017, Byggutbildarna.

-Certifierad Kontrollansvarig

behörighet K t.o.m 2022-06-01.

Certifikatsnummer: SC1097-12

-Kurs i entreprenadbesiktning -Juridik & Metodik ABS18, AB, ABT  Kursutbildare SBR STOCKHOLM 2021 

-Certifierad entreprenadbesiktningsman RISE/SBR: C002524

Erfarenheter:

-Kvalitets/kontrollansvarsuppdrag med olika omfattning sedan 1997. Drygt 400 uppdrag.

-Besiktar mellan 100-200 entreprenader per år. 

-Har sålt/byggt/projekterat drygt 120 st villor/fritidshus/garage sedan 2008

-Jobbat 2012/2013 deltid som fastighetsförvaltare i kommunala byggnader med fokus på energieffektivisering/

energimärkning.

-Jobbat 2013/2015 deltid som projektledare

hos entreprenör i samband med

byggnation av ljudreducerande åtgärder

på fastigheter längs E18

(Område Melleby-Knapstad-Retvedt i Norge)

-Jobbade 2000-2008 deltid som lärare vid Töcksfors skola år 7-9 i Mu/Ma/Tk. Jobbade 2015-2022 deltid som legitimerad lärare i matematik/teknik på Nordmarkens skola i Årjäng 

Företagsengagemang:

-Albert Snickeri HB startat 1991

-BYGGCON enskild firma startat 2006

-Byggconsult Jonas Jonehög AB startat 2008

-Jonas Jonehög Entreprenör AB startat 2019

bottom of page