top of page

KONSULTTJÄNSTER:

+Certifierad kontrollansvarig vid all sorts byggnation enligt PBL, Komplicerad behörighet. Certifikatsnummer RISE: SC1097-12  

 

+Certifierad entreprenadbesiktningsman vid all sorts byggnation enligt RISE/SBR. Certifikatsnummer : C002524 

Kontrakt AB04/ABT06/ABS18 

 

+Bygglovsritningar i Revit/cad 

 

+Bygglovshandlingar 

 

+Byggprojektering

 

+Projektledning

+Fastighetsutveckling

+Fastighetsförvaltning 

 

+Energibehovsberäkning inför bygglov

 

+Entreprenadbesiktning/slutbesiktning 

 

+Brandskyddsbeskrivningar/dokumentation

 

+Fuktmätning i betong, trä. 

 

+Övrig konsultationspartner till byggherrar,

entreprenörer och fastighetsägare i samband

med byggnation och energieffektivisering

av befintliga hus/lokaler.

 UTHYRNING:

+Uppställningsplats/carport/maskinhall/kontor

lagerlokaler på Smedgatan 20, inhägnat område i Årjäng. 

Ca 20 000 m2 markyta, ca 1000 m2 byggnader.

Adress:

Byggconsult

Jonas Jonehög AB

Axels stuga 

672 30 Årjäng

Telefon: +46(0)70 980 59 41

bottom of page